www.marmara.4t.com

      Başlangıç Sayfası Yapınız!        Sık Kullanılanlara Ekleyiniz. 
Ana Sayfa Dersler Sözlük Tenefüs Liderlik CV Hazırlama e-m@il Hakkımda

 

Pnömatik Valf Çeşitleri                                        Pnömatik Deneyleri

 

Pnömatik Valfler

            Pnömatik kumanda devreleri sinyal elemanı, kumanda elemanı ve çalışma elemanından meydana gelir.Sinyal ve kumanda elemanı çalışma elemanının hareketini denetler.Pnömatik uygulamada bunlara valf denir.Valf, bir hidrolik pompadan veya basınçlı tanktan gelen akışkanın basıncını, akış miktarını, yönünü ve start-stop şartlarını denetleyen elemandır.Gördükleri işe göre valfler üç gruba toplanır.

·        Yön kontrol valfleri

·        Akış kontrol valfleri

·        Basınç kontrol valfleri  

 

Not : Valfin sembolü belli ise okumak için önce “yol” (       ) sayısı daha sonra  “konum”    (         ) sayısı yazılır ve okunur.

 

 

 

 

 

Metin Kutusu:  
2/2 yön kontrol valfi
 

 Metin Kutusu:  
3/2 normalde kapalı yön kontrol valfi

 Metin Kutusu:  
3/2 normalde açık yön kontrol valfi

 

Metin Kutusu:  
4/2 yön kontrol valfi

 

 

Metin Kutusu:  
5/2 yön kontrol valfi

 


 

 

 

Metin Kutusu:  
5/3 yön kontrol valfi

 

 

Metin Kutusu:  
3/2 pnömatik kontrollü geri dönüşü yalı valf

 

Metin Kutusu:  
4/2 çift  kontrollü valf

 

Metin Kutusu:  
3/2 ayakla kumandalı valf

 

 

Metin Kutusu:  
5/2 push butonlu kumandalı valf

 

Metin Kutusu:  
4/2 butonlu kumandalı valf

 

Metin Kutusu:  
4/2 push butonla kumandalı geri dönüşü yaylı valf

 

Metin Kutusu:  
3/2 yay merkezli valf

 

Metin Kutusu:  
4/2 makaralı valf

 

Metin Kutusu:  
4/2 mafsal makaralı valf

 

Metin Kutusu:  
“Ve” valfi

 

Ve Valfi: Bu mantık valfininde üç tane hava bağlantı deliği vardır.Her iki giriş bağlantısına hava verildiğinde çıkış sağlanır.

Metin Kutusu:  
“Veya” valfi

 

Veya Valfi: Pnömatik devrelerde mantık işlemlerinde kullanılan bir valftir.Üzerinde iki tane giriş bir çıkış hava bağlantı deliği vardır.Girişlerden herhangi birisinden hava verildiğinde çıkış ucundan hava alınır.

Metin Kutusu:  
Çabuk boşaltım valfi

 

Çabuk Egzoz Valfi: Silindirin hızını arttırmak için kullanılır.Çabuk egzoz valfi silindire çok yakın bir yere monte edilir.Metin Kutusu:  
Tek yönlü akış kontrol valfi

 

Hız Ayar Valfi: Bünyesinde bir çek valf bulunduğu için, tek yönde geçiş kesitini daraltarak, çalışma elemanının hızını denetleyen elemandır.Ters yönde akış halinde çek valf açılır ve herhangi bir kısma olmadan akışkan yoluna devam eder.

Metin Kutusu:  
Tek etkili silindir

 

Tek Etkili Silindir: Sıkıştırılmış hava, silindir kovanına basılır.Piston silindir içinde hareket ettiği zaman piston çubuğu silindir ucundan dışarı çıkar.Sıkıştırılmış hava girişi kesilince, yay pistonu silindirde geri çeker.

Metin Kutusu:  
Çift etkili silindir

 

Çift Etkili Silindir: Tek etkili silindirden farklı olarak, çift etkili silindirlerde, silindirin her iki ucunda delik bulunur.Sıkıştırılmış hava arkadaki delikten girince piston ileri yöne hareket eder.Pistonun önündeki hava ise öndeki delikten dışarı atılır.

Metin Kutusu:  
Pnömatik sayacı

 

Pnömatik Sayıcı: Pnömatik sayıcı hava sinyallerini sayar.Sayıcının sıfırlanması tuşla yapılabilir.

Metin Kutusu:  
Normalde kapalı zaman valfi

 

Metin Kutusu:  
Normalde açık zaman valfi

 

Zaman Valfi: Bu valf 3/2 yön denetim valfi, bir hız ayar valfi birde depodan meydana gelir.Normalde açık ve normalde kapalı tipleri mevcuttur.Uyarı hattından hava verildiği zaman gelen hava önce bir kısma valfinden geçer, daha sonra depoyu doldurur. Böylece valfe konum değiştirecek hava uyarı basıncının oluşumu belli bir süre geçiktirilmiş olur.Bu gecikmenin süresi hava basıncının değerine, kısmanın şiddetine ve deponun boyutuna bağlıdır.

Metin Kutusu:  
Basınç ayar valfi

 

 

 


 

                 

 

Copyright © 2004